over Jan...

welkom op de website van jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

Indien u mijn hele verhaal wilt lezen en / of een beschrijving van mijn relevante werkervaring wilt bekijken, klik dan desgewenst op de voornoemde oranje links.

 

Direct hieronder kunt u volstaan met een samenvatting van mijn achtergrond.

 

Lees hier de samenvatting van mijn achtergrond

jbcv is in 2005 door mij opgericht. Het ondernemerschap trok namelijk al enige tijd. Uiteraard ‘moest en zou’ het iets worden met communicatie, de rode draad door mijn leven. Al direct bij de start van mijn eigen bedrijf, startte ik als freelance hoofdredacteur – samen met een oud-collega – het vakblad Elektropraktijk, dat onafhankelijke praktijkinformatie biedt voor de elektrotechnische branche. Deze functie oefen ik nog altijd met veel plezier uit.

 

Voor mij is ook visualisatie een belangrijk issue, mede vanwege mijn passie voor fotografie en beeldbewerking. Ook deze vorm van creativiteit benut ik graag in mijn dagelijkse werk. Visualisatie bestaat overigens ook uit vormgeving, waaronder het creëren van logo's en complete huisstijlen. De visuele aspecten van communicatie laat ik aan bod komen binnen 2BHAPPY4EVER (photography & digital art).

 

Dat communicatie steeds complexer lijkt te worden, ondervond ik eerder al met een steeds grotere regelmaat. Reden om de opleiding NLP (neuro linguïstisch ‘programmeren’) te gaan volgen. Als inmiddels ‘Certified Business Master Practitioner’ gebruik ik deze vaardigheden nu onder andere binnen mijn bedrijf 2B communicatiecoaching.

 

Duurzaamheid

Naast hoofdredacteur van Elektropraktijk was ik de afgelopen jaren enige tijd freelance hoofdredacteur van het vakblad Parkeer (na mijn vertrek overgegaan in Parkeer24) en gaf ik als hoofdredacteur enige tijd mede richting aan het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

 

Het besef van de wijze waarop mensen met elkaar en de aarde omgaan – wat mij héél helder werd bij laatstgenoemde activiteit – maakt dat ik mij vandaag de dag meer en meer inzet voor een duurzame samenleving.

Die begint volgens mij bij de communicatie tussen mensen. Ook (duurzame) techniek kan en zal hier een positieve bijdrage aan leveren, wat de cirkel voor mij rond maakt.

 

Met jbcv ben ik inmiddels, zoals uit het bovenstaande blijkt, actief met zeer uiteenlopende activiteiten op het gebied van communicatie en visualisatie. Ik opereer sinds enige tijd dan ook onder de noemer ‘duurzame communicatie in tekst en beeld’.

 

Ik werk overigens bijzonder graag met en voor duurzame startende ondernemers. Hierbij komen alle ervaringen van de afgelopen jaren mij uitstekend van pas.

Lees hier mijn hele verhaal

jbcv is in 2005 door mij opgericht. Hieronder kunt u uitgebreid lezen welke weg ik bewandelde op mijn ‘reis’ van techniek naar duurzame communicatie in woord en beeld...

 

Besturingstechniek

Na mijn middelbare schooltijd volgde ik de technische opleidingen elektrotechniek en elektronica. Ten gevolge van mijn militaire diensttijd – toen nog verplicht – kwam ik voor het eerst in contact met communicatie. Als onderofficier ‘verbindingen’ bracht ik als dienstplichtig docent bij de Cavalerie in Amersfoort in de jaren tachtig de beginselen van radiocommunicatie bij aan lotgenoten.

 

Tijdens mijn dienstperiode begon ik aan een avondopleiding industriële automatisering. Na mijn diensttijd had ik direct een baan. Oorspronkelijk als elektrotechnisch medewerker bij een metaalwarenfabriek, om vervolgens al gauw als besturingstechnicus met industriële automatisering actief te zijn binnen de vakgebieden aandrijf- en besturingstechniek. Dit heb ik jaren gedaan, als laatste bij Hydraudyne – onderdeel van het Duitse Mannesmann Rexroth, nu Bosch Rexroth – in Boxtel.

 

Ik vond het op zeker moment ‘handig’ wanneer mijn werktuigbouwkundige collega’s meer kennis zouden hebben over besturingstechniek en gaf hen hierin daarom korte tijd met veel plezier les, het ‘trucje’ dat ik in Amersfoort had geleerd.

 

PR / communicatie

Aangezien communicatie met de klant ook toen altijd al centraal stond was het niet vreemd dat op zeker moment de overstap volgde richting PR en communicatie. Ik deed namelijk over het algemeen niet de meest complexe technische klussen; ik had dan ook veelal de ervaring vaak juist dáár te worden ingezet waar de communicatie met de (eind)klant een grote rol speelde.

 

Bij mijn ommezwaai richting PR / communicatie kreeg ik ruim de kans van mijn toenmalig directeur. Wel ging ik in de avonduren de schoolbanken in om mij (verder) te bekwamen in de vakken communicatie en Business-to-Business marketing. Als praktisch ervaringsdeskundige wist ik bij deze wereldspeler uit Boxtel menig geïnteresseerde mee te nemen in de wereld van ‘drive and controltechnology’.

 

 

NAAR

BOVEN

Uitgeverijwereld

Na ooit een keer gekscherend tegen de toenmalig adjunct-hoofdredacteur van het vakblad Aandrijven & Besturen te hebben geroepen “die baan wil ik later ook!”, volgde enkele jaren later inderdaad mijn succesvolle overstap van ‘het bedrijfsleven’ naar de uitgeverij. Daar startte ik als adjunct-hoofdredacteur van het betreffende blad, om vervolgens als hoofdredacteur, met de nodige praktijkervaring in het vakgebied, het vakblad geleidelijk om te turnen naar het (nog meer) praktijkgerichte ‘a&b’.

 

Op zeker moment volgde binnen dezelfde uitgeverij de overstap naar de businessunit ‘installatietechniek’ en kwam ik weer terecht in het vakgebied ‘waar het in schooltijd allemaal mee begon’. Diverse opleidingen – op het gebied van marketing, communicatie, management en coaching – verder gaf ik daar als algemeen hoofdredacteur leiding aan het redactieteam, was ik enige tijd (ad interim) uitgever en bekleedde ik op tijdelijke basis nog een aantal andere functies.

 

jbcv

Het ondernemerschap trok. Uiteraard ‘moest en zou’ het iets worden met communicatie, de rode draad door mijn leven. Bij de start van mijn eigen bedrijf, startte ik als freelance hoofdredacteur – samen met een oud-collega – het vakblad Elektropraktijk, dat onafhankelijke praktijkinformatie biedt voor de elektrotechnisch branche. Deze functie oefen ik nog altijd met veel plezier uit.

 

‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’. U kent deze uitdrukking wellicht wel. Daarom was voor mij ook visualisatie een belangrijk issue, mede vanwege mijn passie voor fotografie en beeldbewerking. Ook deze vorm van creativiteit benut ik graag en uitgebreid in mijn dagelijkse werk. Visualisatie bestaat overigens ook uit vormgeving, waaronder het creëren van logo's en complete huisstijlen.

 

Dat communicatie steeds complexer lijkt te worden ondervond ik met een steeds grotere regelmaat. Reden voor mij om de opleiding NLP (neuro linguïstisch ‘programmeren’) te gaan volgen. Als inmiddels ‘Certified Business Master Practitioner’ gebruik ik deze vaardigheden nu onder andere binnen mijn bedrijf 2B communicatiecoaching, waar  ik mij met name richt op technici – van de technisch manager tot en met uitvoerend personeel.

 

De visuele aspecten van communicatie laat ik aan bod komen binnen 2BHAPPY4EVER (photography & digital art).

 

Duurzaamheid

Naast hoofdredacteur van Elektropraktijk was ik de afgelopen jaren tevens enige tijd freelance hoofdredacteur van het vakblad Parkeer (na mijn vertrek overgegaan in Parkeer24) en gaf ik als hoofdredacteur tot voor kort richting aan het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

 

Het besef van de wijze waarop mensen met elkaar en de aarde omgaan – wat mij héél helder werd bij laatstgenoemde activiteit – maakt dat ik mijzelf vandaag de dag meer en meer inzet voor een duurzame samenleving.

Die begint volgens mij bij de communicatie tussen mensen. Ook (duurzame) techniek kan en zal hier een positieve bijdrage aan leveren, wat de cirkel voor mij rond maakt.

 

Met jbcv ben ik inmiddels, zoals uit het bovenstaande blijkt, actief met zeer uiteenlopende activiteiten op het gebied van communicatie en visualisatie. Ik noem mijzelf sinds enige tijd dan ook een ‘veelzijdig duurzaam communicator’.

 

Ik werk overigens bijzonder graag met en voor duurzame startende ondernemers. Hierbij komen alle ervaringen van de afgelopen jaren mij uitstekend van pas.

Lees hier over mijn relevante werkervaring

 

jbcv

Oprichter, eigenaar

 

2BHAPPY4EVER.com

Oprichter, eigenaar

 

FAIR-MEDIA

Hoofdredacteur vaktijdschrift Elektropraktijk

 

2B communicatiecoaching

Oprichter, mede-eigenaar

 

2B bewustmaking en begeleiding

Coachpartner

 

Stichting Kenniscorporatie

Hoofdredacteur Stichting Kenniscorporatie

 

CEO MEDIA / DGB

Hoofdredacteur Kennisplatform Duurzaam Gebouwd

 

ARKO UITGEVERIJ

Hoofdredacteur vaktijdschrift Parkeer (nu Parkeer24)

 

SDU UITGEVERS BV

Hoofdredacteur vaktijdschrift NBD BouwPraktijk

Uitgever, fonds Bouwbreed

 

WOLTERS KLUWER NEDERLAND

Uitgever a.i., fonds installatie

Redactiemanager, marktgroep handelsinformatie & installatie

Algemeen hoofdredacteur, fonds installatie

Hoofdredacteur, vaktijdschrift a&b, 'Aandrijven & Besturen'

 

SAMSOM BEDRIJFSINFORMATIE BV / WOLTERS KLUWER NEDERLAND

Adjunct-hoofdredacteur vaktijdschrift 'Aandrijven & Besturen'

 

HYDRAUDYNE BEHEER BV (tegenwoordig onderdeel van Bosch Rexroth)

Medewerker Marketing & Communicatie

Project Engineer

 

jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

 

Duurzame communicatie in tekst en beeld

© 2005 - 2017 jbcv