disclaimer

welkom op de website van jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt door ons bij voortduring de uiterste zorg besteed. jbcv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

 

In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

jbcv behoudt zich het recht voor de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en / of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder dat hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door jbcv.

 

NAAR

BOVEN

 

jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

 

Duurzame communicatie in tekst en beeld

© 2005 - 2017 jbcv